Projekty
Unijne

VENTANA - STUDIO FIRAN Wojciech SWATOWSKI informuje, że realizuje projekt pn.:
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa VENTANA dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań” współfinansowany z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 3: KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działania 3.7 : Wzrost konkurencyjności MŚP

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa VENTANA spowodowany wdrożeniem innowacji procesowych i organizacyjnych. W ramach projektu zostanie zrealizowany zakup automatu szwalniczego tnąco-szyjącego o zaawansowanym i wydajnym systemie do precyzyjnego, automatycznego cięcia materiału i szycia rolet rzymskich, zasłon i firan. Planowane jest zatrudnienie nowego personelu oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Dofinansowanie projektu z UE: 225 750,00 PLN

Copyright © Ventana. Wszelkie prawa zastrzeżone Concept, design & code by superbrand
Projekty Unijne     
× dekoracje kolekcje marki kontakt